Provbilder från Svenska Pomeranianklubben 2018-05-10

Klicka på en bild för att se den i större storlek

Foto © Lillemor Böös , tel. 070 - 311 19 18

Bilderna är oredigerade och ändras, vid behov, i färg , ljus och beskärning.

Vill du beställa bilder? Priser.

300 sv kr för en bildfil

500 sv kr för två bildfiler

100 sv kr för varje ytterligare bild vid samma beställningstillfälle.

Du beställer genom att göra en inbetalning antingen till

Pg 6265683-0 , Lillemor Böös
eller Swisha till 070 3111918.

För beställning utanför Sverige tillkommer en avgift på 25 sv kr.

Jag har PayPal konto till lillemor.boos@telia.com
Eller
Plusgirot 626 56 83 – 0, Lillemor Böös
IBAN: SE56 9500 0099 6018 6265 6830
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Skicka också ett mail till lillemor.boos@telia.com med katalog nummer, ras och bildnummer.
Bilderna levereras till avsändarens mailadress om inget annat anges.

Tillbaka

 _14B0946.CR2

_14B0947.CR2

_14B0948.CR2

_14B0949.CR2

_14B0952.CR2

_14B0953.CR2

_14B0954.CR2

_14B0955.CR2

_14B0956.CR2

_14B0960.CR2

_14B0961.CR2

_14B0963.CR2

_14B0964.CR2

_14B0966.CR2

_14B0967.CR2

_14B0969.CR2

_14B0972.CR2

_14B0973.CR2

_14B0974.CR2

_14B0977.CR2

_14B0978.CR2

_14B0979.CR2

_14B0990.CR2

_14B0991.CR2

_14B0992.CR2

_14B0994.CR2

_14B0995.CR2

_14B0997.CR2

_14B1007.CR2

_14B1009.CR2

_14B1010.CR2

_14B1011.CR2

_14B1013.CR2

_14B1020.CR2

_14B1021.CR2

_14B1022.CR2

_14B1025.CR2

_14B1026.CR2

_14B1027.CR2

_14B1034.CR2

_14B1035.CR2

_14B1037.CR2

_14B1038.CR2

_14B1040.CR2

_14B1042.CR2

_14B1043.CR2

_14B1044.CR2

_14B1045.CR2

_14B1047.CR2

_14B1048.CR2

_14B1051.CR2

_14B1054.CR2

_14B1058.CR2

_14B1059.CR2

_14B1060.CR2

_14B1061.CR2

_14B1071.CR2

_14B1076.CR2

_14B1079.CR2

_14B1083.CR2

_14B1085.CR2

_14B1090.CR2

_14B1091.CR2

_LB_5340.CR2

_LB_5341.CR2

_LB_5344.CR2

_LB_5346.CR2

_14B1094.CR2

_14B1099.CR2

_14B1102.CR2

_14B1104.CR2

_14B1106.CR2

_14B1108.CR2

_14B1111.CR2

_14B1114.CR2

_14B1116.CR2

_14B1119.CR2

_14B1126.CR2

_14B1137.CR2

_14B1138.CR2

_14B1140.CR2

_14B1147.CR2

_14B1150.CR2

_14B1157.CR2

_14B1164.CR2

_14B1165.CR2

_14B1166.CR2

_14B1170.CR2

_14B1171.CR2

_14B1174.CR2

_14B1175.CR2

_14B1177.CR2

_14B1179.CR2

_14B1180.CR2

_14B1183.CR2

_14B1184.CR2

_14B1185.CR2

_LB_5349.CR2

_14B1188.CR2

_14B1190.CR2

_14B1191.CR2

_14B1193.CR2

_LB_5352.CR2

_14B1197.CR2

_14B1201.CR2

_14B1203.CR2

_LB_5353.CR2

_14B1206.CR2

_14B1207.CR2

_14B1209.CR2

_14B1212.CR2

_14B1214.CR2

_14B1215.CR2

_14B1218.CR2

_14B1219.CR2

_14B1220.CR2

_14B1222.CR2

_14B1226.CR2

_14B1228.CR2

_14B1231.CR2

_14B1236.CR2

_14B1241.CR2

_14B1243.CR2

_14B1244.CR2

_14B1247.CR2

_14B1252.CR2

_14B1259.CR2

_14B1261.CR2

_14B1264.CR2

_14B1266.CR2

_14B1269.CR2

_14B1270.CR2

_14B1273.CR2

_14B1275.CR2

_14B1276.CR2

_LB_5361.CR2

_14B1278.CR2

_14B1281.CR2

_14B1282.CR2

_14B1286.CR2

_14B1288.CR2

_14B1289.CR2

_14B1291.CR2

_14B1293.CR2

_14B1294.CR2

_14B1295.CR2

_14B1297.CR2

_14B1300.CR2

_14B1302.CR2

_14B1305.CR2

_LB_5366.CR2

_14B1306.CR2

_14B1312.CR2

_LB_5368.CR2

_14B1315.CR2

_14B1318.CR2

_14B1322.CR2

_LB_5372.CR2

_LB_5373.CR2

_LB_5375.CR2

_LB_5376.CR2

_LB_5377.CR2

_14B1329.CR2

_14B1331.CR2

_14B1334.CR2

_14B1336.CR2

_14B1343.CR2

_14B1346.CR2

_14B1348.CR2

_14B1349.CR2

_14B1350.CR2

_14B1358.CR2

_14B1360.CR2

_14B1363.CR2

_14B1366.CR2

_14B1368.CR2

_14B1372.CR2

_14B1380.CR2

_14B1382.CR2

_14B1386.CR2

_14B1388.CR2

_14B1395.CR2

_14B1396.CR2

_14B1397.CR2

_14B1398.CR2

_14B1399.CR2

_14B1400.CR2

_14B1402.CR2

_14B1404.CR2

_14B1407.CR2

_14B1412.CR2

_LB_5381.CR2

_LB_5383.CR2

_14B1415.CR2

_14B1417.CR2

_14B1420.CR2

_14B1422.CR2

_14B1428.CR2

_14B1432.CR2

_14B1437.CR2

_14B1439.CR2

_14B1441.CR2

_14B1453.CR2

_14B1456.CR2

_14B1459.CR2

_14B1462.CR2

_14B1465.CR2

_14B1470.CR2

_14B1472.CR2

_14B1483.CR2

_14B1488.CR2

_14B1491.CR2

_14B1493.CR2

_14B1497.CR2

_14B1501.CR2

_14B1502.CR2

_14B1504.CR2

_14B1507.CR2

_14B1509.CR2

_LB_5387.CR2

_LB_5393.CR2

_14B1517.CR2

_14B1521.CR2

_14B1527.CR2

_14B1532.CR2

_14B1537.CR2

_14B1541.CR2

_14B1546.CR2

_14B1548.CR2

_14B1552.CR2

_14B1556.CR2

_14B1557.CR2

_14B1558.CR2

_14B1559.CR2

_14B1560.CR2

_14B1564.CR2

_14B1569.CR2

_14B1570.CR2

_14B1571.CR2

_14B1572.CR2

_14B1573.CR2

_LB_5400.CR2

_14B1576.CR2

_LB_5401.CR2

_LB_5404.CR2

_14B1578.CR2

_LB_5408.CR2

_LB_5409.CR2

_LB_5419.CR2

_LB_5425.CR2

_LB_5429.CR2

_LB_5431.CR2

_LB_5435.CR2

_LB_5440.CR2

_LB_5444.CR2

_LB_5447.CR2

_14B1582.CR2

_14B1584.CR2

_LB_5450.CR2

_LB_5454.CR2

_LB_5458.CR2

_LB_5459.CR2

_14B1587.CR2

_14B1590.CR2

_14B1592.CR2

_LB_5464.CR2

_14B1593.CR2

_14B1621.CR2

_14B1622.CR2

_14B1623.CR2

_14B1625.CR2

_14B1626.CR2

_14B1627.CR2

_14B1628.CR2

_14B1633.CR2

_14B1639.CR2

_14B1641.CR2

_14B1642.CR2

_14B1645.CR2

_14B1648.CR2

_14B1649.CR2

_14B1650.CR2

_14B1654.CR2

_14B1658.CR2