Prov från Västerås 19-07-20 o 21

Klicka på en bild för att se den i större storlek

Foto © Lillemor Böös , tel. 070 - 311 19 18

Bilderna är oredigerade och ändras,vid behov, i färg , ljus och beskärning.

Vill du beställa bilder? Prislista.

300 :- för en bildfil

500 :- för 2 bildfiler

100 :- för varje ytterligare bildfiler vid samma beställningstillfälle.

Du beställer genom att göra en inbetalning antingen till

Pg 6265683-0 , Lillemor Böös

För beställning utanför Sverige tillkommer en avgift på 25 sv kr.

PayPal konto , lillemor.boos@telia.com

Eller

Plusgirot 626 56 83 – 0, Lillemor Böös
IBAN: SE56 9500 0099 6018 6265 6830
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Skicka också ett mail till lillemor.boos@telia.com med katalog nummer, ras och bildnummer.

Bilderna levereras till avsändarens mailadress om inget annat anges.

Tillbaka

 _14B9112.JPG

_14B9115.JPG

_14B9120.JPG

_14B9124.JPG

_14B9126.JPG

_14B9127.JPG

_LB_5434.JPG

_LB_5480.JPG

_14B9138.JPG

_14B9141.JPG

_14B9142.JPG

_14B9146.JPG

_14B9152.JPG

_14B9157.JPG

_14B9158.JPG

_14B9161.JPG

_14B9170.JPG

_14B9171.JPG

_14B9176.JPG

_14B9181.JPG

_14B9191.JPG

_14B9196.JPG

_14B9200.JPG

_14B9204.JPG

_14B9206.JPG

_14B9212.JPG

_14B9219.JPG

_14B9222.JPG

_14B9227.JPG

_14B9232.JPG

_14B9235.JPG

_14B9242.JPG

_14B9252.JPG

_14B9258.JPG

_14B9262.JPG

_14B9265.JPG

_14B9269.JPG

_14B9272.JPG

_14B9278.JPG

_14B9280.JPG

_14B9286.JPG

_14B9291.JPG

_14B9300.JPG

_14B9303.JPG

_14B9306.JPG

_14B9307.JPG

_14B9318.JPG

_14B9323.JPG

_14B9328.JPG

_14B9335.JPG

_14B9342.JPG

_LB_5506.JPG

_LB_5510.JPG

_14B9348.JPG

_LB_5523.JPG

_LB_5547.JPG

_LB_5554.JPG

_LB_5557.JPG

_LB_5559.JPG

_LB_5568.JPG

_LB_5569.JPG

_LB_5574.JPG

_LB_5582.JPG

_LB_5589.JPG

_LB_5591.JPG

_14B9363.JPG

_14B9364.JPG

_LB_5604.JPG

_LB_5608.JPG

_14B9374.JPG

_14B9376.JPG

_LB_5620.JPG

_14B9392.JPG

_14B9399.JPG

_14B9401.JPG

_14B9403.JPG

_14B9416.JPG

_14B9418.JPG

_LB_5731.JPG

_LB_5773.JPG

_LB_5802.JPG

_LB_5803.JPG

_LB_5805.JPG