Prov från Västerås 19-07-20 o 21

Klicka på en bild för att se den i större storlek

Foto © Lillemor Böös , tel. 070 - 311 19 18

Bilderna är oredigerade och ändras,vid behov, i färg , ljus och beskärning.

Vill du beställa bilder? Prislista.

300 :- för en bildfil

500 :- för 2 bildfiler

100 :- för varje ytterligare bildfiler vid samma beställningstillfälle.

Du beställer genom att göra en inbetalning antingen till

Pg 6265683-0 , Lillemor Böös

För beställning utanför Sverige tillkommer en avgift på 25 sv kr.

PayPal konto , lillemor.boos@telia.com

Eller

Plusgirot 626 56 83 – 0, Lillemor Böös
IBAN: SE56 9500 0099 6018 6265 6830
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Skicka ett mail till lillemor.boos@telia.com med katalog nummer, ras och bildnummer.

Bilderna levereras till avsändarens mailadress om inget annat anges.

Tillbaka_14B8843.JPG

_14B8844.JPG

_14B8848.JPG

_14B8856.JPG

_14B8869.JPG

_14B8875.JPG

_14B8881.JPG

_14B8884.JPG

_14B8886.JPG

_14B8887.JPG

_14B8893.JPG

_14B8894.JPG

_14B8900.JPG

_14B8911.JPG

_14B8912.JPG

_14B8916.JPG

_14B8917.JPG

_14B8920.JPG

_14B8921.JPG

_14B8927.JPG

_14B8934.JPG

_14B8935.JPG

_14B8940.JPG

_14B8947.JPG

_14B8948.JPG

_14B8957.JPG

_14B8962.JPG

_14B8968.JPG

_14B8971.JPG

_14B8981.JPG

_14B8986.JPG

_14B8994.JPG

_14B9000.JPG

_14B9002.JPG

_14B9004.JPG

_14B9006.JPG

_14B9014.JPG

_14B9019.JPG

_14B9025.JPG

_14B9034.JPG

_14B9036.JPG

_14B9041.JPG

_14B9046.JPG

_14B9049.JPG

_14B9051.JPG

_14B9055.JPG

_14B9056.JPG

_14B9060.JPG

_14B9061.JPG

_14B9062.JPG

_14B9069.JPG

_14B9075.JPG

_14B9078.JPG

_14B9086.JPG

_14B9090.JPG

_14B9095.JPG

_14B9103.JPG

_14B9104.JPG

_14B9107.JPG